بیوگرافی معین مالی و اداری

بیوگرافی محترم عبدالقدیر "جواد" معین مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

عبدالقدیر "جواد" فرزند غلام مصطفی "جواد" متولد ولایت بغلان میباشد. آقای جواد تحصیلات عالی خویش را تا سطح ماستری به اکمال رسانیده و دارای یک سند ماستری در بخش اقتصاد از پوهنتون لیدز کشور انگلستان و سند دیگر ماستری در بخش اداره و تجارت((MBA از انستیتیوت تکنالوژی آسیایی کشور تایلند و سند لیسانس در بخش مالی و بازاریابی را از کشور پاکستان بدست آورده است . 

آقای جواد در پستهای کلیدی دولتی و غیر دولتی از تجربه کافی برخوردار بوده ایشان در وزارت معادن و پطرولیم بحیث مشاور و در وزارت مالیه بحیث تحلیلگر ارشد و سرپرست ریاست پالیسی مالی و در وزارت اقتصاد بحیث تحلیلگر پالیسی و همچنان در بانک جهانی و UNDP ایفای وظیفه نموده و دارای تجربه کاری بیش از (5) سال میباشد.