افتتاح ورکشاپ پروژه زراعتی بغلان توسط GIZو GFA. - وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

افتتاح ورکشاپ پروژه زراعتی بغلان توسط GIZو GFA.

 ورکشاپ پروژه زراعتی بغلان توسط  GIZو GFAکه به تاریخ 26 /6 /1390 در تالار عبدولکیل خان به سر پرستی محترم عبدالغنی غوریانی به اشتراگ محترم محمد نبی روفی رئیس اداره زراعت ولایت بغلان ونمایندگان وزارت های اقتصاد،انکشاف دهات رئیس کوپراتیف ها وکارمندان ادارات وزارت زراعت آبیاری ومالداری تدویر یافت .

ابتدا جلسه توسط تلاوت چند از کلام الله مجید شروع شده وبابیانات مسؤلین GIZو GFAادامه یافت .

 تطبیق پروژه بغلان، ایجاد شغل برای دهاقین وبا ثبات ساختن سکتور زراعت درافغانستان، ایجادمحیط سالیم، حفظ محیط زیست، افزایش سریع محصولات زراعتی، ایجاد کار، از بین بردن فقر در کشور از جمله اهداف این پروژه میباشد.

که این پروژه توسط  کمک های انکشافی کشور دوست همکار  دولت فدرال آلمان  به ارزش مجموعی 7000000 هفت میلیون یورو در بخش های

·       آبیاری

·       تولید غله جات، افزایش دادن تولیدات زراعاتی

·       دام داری

·       وظرفیت سازی ادارت زراعت

درسه تیرم تطبیق میگردد.

که تیرم اول آن از برج may  2011 الی  سال 2013 تکمیل میگردد .

                                                                                                                                                                                                 گزارش: مصطفی"عادلی"