برنامه حمایت از اولویت ملی دوم (SNaPP2)

برنامه حمایت از اولویت ملی دوم (SNaPP2)

برنامه حمایت از اولویت ملی دوم یکی از برنامه‌های انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌باشد که از طرف صندوق بین‌المللی برای انکشاف زراغت (IFAD) تمویل می‌گردد. این برنامه (SNaPP2) از جمله سومین برنامه انکشافی این وزارت بوده که به منظور بهبود مصونیت غذایی، افزایش عواید، اشتغال‌زایی و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌های فقیر روستایی به‌طور آزمایشی در ولایت‌های بلخ، هرات و ننگرها آغاز و بعداً به چهار ولایت دیگر (کابل، لوگر، پروان و بغلان) نیز  فعالیت‌های خود را توسعه بخشید.

اهداف برنامه SNaPP2 عبارتاند از:

۱- انکشاف زیربناها و ارتقای ظرفیت نهادهای محلی، عرضه خدمات ترویحی عامه در سطح ولایات و تقویت سکتور خصوصی ذیدخل در بخش زراعت.

۲- رشد متوازن و پایدار درآمد دهقانان و مالداران از طریق بلند بردن ظرفیت تولیدی محصولات زراعتی و مالداری، تقویت زیربینا‌ها و ارتباط با مارکیت.

بخش‌های عمده کاری برنامه حمایت از اولویت ملی دوم در دو جز قرار ذیل خلاصه می‌شود:

۱- توسعه زیربناها:

توسعه زیربنا‌ها نخستین جزء برنامه SNaPP2 را تشکیل می‌دهد که فعالیت‌های آن به سه بخش عمده؛ عرضه خدمات ترویج زراعتی، حمایت نهادهای دهقانان و سکتور خصوصی تقسیم می‌گردد.

الف – خدمات ترویجی زراعتی: تقویت ساختاری ریاست ترویج از طریق حمایت و ظرفیت‌سازی همه‌جانبه کارمندان ذکور ترویج در بخش‌های زراعت و مالداری به سطح ولسوالی می‌باشد. انتظار می‌رود که طی این برنامه فارغان رشته زراعت به سطح ولایات به‌حیث معاونین ترویج استخدام گردند. هم‌چنان تلاش صورت می‌گیرد تا میتودهای جدید فنی در بخش زراعت را جایگزین روش‌های کهنه در نصاب تعلیمی زراعت نمایند.

ب – حمایت نهادهای دهقانان: در مطابقت با اولویت‌های ملی دوم برای ظرفیت‌سازی و تقویت نهادهای محلی مراکز آموزشی دهقانان ایجاد می‌گردد.

ج – سکتور خصوصی: در این بخش تاکید روی ایجاد مارکیت برای تولیدات دهاقین از طریق عقد قرارداد میان تولید کننده‌گان (دهقانان) و کمپنی‌های سکتور خصوصی صورت می‌گیرد تا تولید کننده‌گان زراعتی (دهقانان) را با مارکیت وصل نماید، تجارت‌های زراعتی را بهبود بخشیده، ازرش زنجیره را تقویت و زمینه کار را نیز فراهم نماید.

۲- سرمایه‌گذاری رهبردی (استراتژیک)

برنامه SNaPP2 در این بخش به فعالیت‌های چون بازسازی شبکه‌های آبیاری در مزرعه، احیایی زیربنا‌های محلی و سرمایه‌گذاری تولیدی در بخش‌های کشت گندم به‌طور للمی، باغداری، مالداری و خدمات قرضه‌دهی می‌پردازد.

قابل ذکر است که برنامه حمایت از اولویت ملی دوم (SNaPP2) در کنار فعالیت‌های فوق در بخش دسترسی به منابع قرضه‌های کوچک کمک می‌نماید. به‌طور مثال کمک بلاعوض به خانواده‌های نهایت فقیر یا (TUP) تقویت ارزش زنجیره‌یی محصولات زراعتی و سایر تولیدات مالی می‌باشد.

دستآوردهای عمده را که این برنامه از زمان تطبیق الی  آخر سال ۲۰۱۷داشته است قرار ذیل می‌باشد:

 • ۶ مرکز معلوماتی و آموزشی دهاقین همرا با وسائیل در سه ولایت تحت پوشش ایجاد شده و ۱۲ مرکز دیگر در حال بازسازی می‌باشند؛
 • ۱۰۶۶ بسته‌های باغداری که هر بسته آن ۶ قلم وسایل دارد به دهقانان توزیع گردیده است؛
 • به تعداد ۱۲۰۰ قطعه نمایشی در سه ولایت ( ننگرهار، هرات و بلخ) ایجاد شده‌اند؛
 • ۳۳ موضوع مختلف تریننگ برای ترینران (ToT) برای کارمندان ترویج ریاست‌های زراعت سه ولایت ارایه گردیده است؛
 • ۱۴۰۰۰ دهقان زن و مرد در بخش‌های مختلف آموزش دیده‌اند؛
 • ۱۲ قوریه که به‌طور تقریبی ۱۴۰۰۰۰ دانه نهال را تولید می‌نمایند ایجاد شده‌اند؛
 • برای ۳۸۰۰ دهقان تخم‌ اصلاح شده و کود یوریا توزیع گردیده است؛
 • به تعداد ۵۲۰ دهقان از طریق قرداد میان پروسس کننده‌گان و تولید کننده‌گان، به سکتور خصوصی وصل شده‌اند؛
 • ۳ شبکه آبیاری تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است؛
 • ۱۳ شبکه آبیاری تحت بازسازی قرار دارد؛
 • ۴۲ شبکه آبیاری تحت پروسه تدارکاتی قرار دارد که از جمله آن NoL ۳۹ شبکه از IFAD اخذ گردیده است؛
 • ۱۲۵ مکتب ساحوی دهقان ایجاد شده است؛
 • قرارداد پروژه مرغداری خانگی برای ولایت بلخ امضا و برای ۲۰۰۰ خانواده عملی شده است و پروژه مرغداری خانگی برای ولایات ننگرهار و هرات به IFAD جهت اخذ NoL ارسال گردیده است؛
 • ۶ مرکز جمع‌آوری شیر در ۳ ولایت تحت پوشش ایجاد شده

.