گزارشات هفته وار خطرات ناشی از آب و هوا برای (افعانستان و آسیای میانه

Casia and Afghanistan Dec. 13-Dari

Casia and Afghanistan Dec. 6-Dari

Casia and Afghanistan Nov. 28-Dari

Casia and Afghanistan Nov. 22-Dari

Casia and Afghanistan Nov. 15-Dari

Casia and Afghanistan Nov. 8-Dari

Casia and Afghanistan Nov. 1-Dari

Casia and Afghanistan Oct 25-Dari

Casia and Afghanistan Oct 18-Dari

Casia and Afghanistan Oct 11-Dari

Casia and Afghanistan Oct 4-Dari

Casia and Afghanistan Sept 27-Dari

Casia and Afghanistan Sept 20-Dari

Casia and Afghanistan Sep 13-Dari

Casia and Afghanistan Sep 6-Dari

Casia and Afghanistan August 30-Dari

Casia and Afghanistan August 23-Dari

Casia and Afghanistan August 16-Dari

Casia August 9-Dari

Casia and Afghanistan August 2-Dari

Casia and Afghanistan July 26-Dari

Casia and Afghanistan July 19-Dari

Casia and Afghanistan July 12-Dari

Casia and Afghanistan July 5-Dari

Casia and Afghanistan June 28-Dari

Casia and Afghanistan June 14-Dari

Casia and Afghanistan June 7-Dari

Casia and Afghanistan May 31-Dari

Casia and Afghanistan May 10-Dari

Casia and Afghanistan May 24-Dari

Casia and Afghanistan May 17-Dari

Casia and Afghanistan May 3-Dari

Casia_and Afghanistan April 26_2018_Dari

Casia_and Afghanistan April 19_2018_Dari

Casia_and Afghanistan April 12_2018_Dari

Casia_and Afghanistan April 5_2018_Dari

Casia_and Afghanistan March 29_2018_Dari

Casia_and Afghanistan March 22_2018_Dari

Casia_and Afghanistan March 15_2018_Dari

Casia_and Afghanistan March 8_2018_Dari

Casia_and Afghanistan March 1_2018_Dari

Casia_and Afghanistan February 22_2018_Dari

Casia_and Afghanistan February 15_2018_Dari

Casia_and Afghanistan February 8_2018_Dari

Casia_and Afghanistan February 1_2018_Dari

Casia_and Afghanistan January 25_2018_Dari

Casia_and Afghanistan January 11_2018_Dari

Casia_and Afghanistan Jan 4_2017_Dari

Casia_Dec14_2017_Dari

Casia_Dec7_2017_Dari

Casia_Nov30_2017 (Dari)

Casia_Nov23_2017 (Dari)

Casia_Nov16_2017 (Dari)

Casia_Nov9_2017 (Dari)

Casia_Nov2_2017 (Dari)

Casia_Oct26_2017 (Dari)

Casia_Oct19_2017 (Dari)

Casia_Oct12_2017 (Dari)

Casia_Oct5_2017 (Dari)

Casia_Sep28_2017 (Dari)

Casia_Sep21_2017 (Dari)

Casia_Sep14_2017 (Dari)

Casia_Sep07_2017 (Dari)

Casia_Aug31_2017 (Dari)

Casia_Aug24_2017 (Dari)

Casia_Aug17_2017 (Dari)

Casia_Aug10_2017 (Dari)

Casia_Jul20_2017 (Dari)

casia_May25_2017 Dari

casia_May18_2017 Dari

Casia_May11_2017 (Dari)_V1

casia_May04_2017 Dari

casia_Apr20_2017 Dari

casia_April13_2017 Dari

casia_Mar30_2017 Dari

casia_Mar23_2017 Dari

casia_Mar16_2017 Dari

casia_March09_2017 Dari

casia_March02_2017 Dari

casia_Feb23_2017 Dari

casia_Feb15_2017 Dari

casia_Jan19_2017 Dari

casia_Jan12_2017 Dari

casia_Jan05_2017 Dari

casia_Dec29_2016 Dari

casia_Dec15_2016 Dari

casia_Dec15_2016 Dari

casia_Dec08_2016 Dari

casia_Dec01_2016 Dari

casia_Nov24_2016 Dari

casia_Nov10_2016 Dari

casia_Nov02_2016 Dari

casia_Oct27_2016 Dari

casia_Oct20_2016 Dari

casia_Oct13_2016 Dari

casia_Oct06_2016 Dari

casia_Sept29_2016 Dari

casia_Sept22_2016 Dari

casia_Sept15_2016 Dari

casia_Sept08_2016 Dari

casia_Sept01_2016 Dari

casia_Aug25_2016 Dari

casia_Aug11_2016 Dari

casia_Aug04_2016 Dari

casia_July28_2016 Dari

casia_July21_2016 Dari

casia_July14_2016 Dari

casia_July07_2016 Dari

casia_June30_2016 Dari

casia_June23_2016 Dari

casia_June16_2016 Dari

casia_June9_2016 Dari

casia_June02_2016 Dari

casia_May19_2016 Dari

casia_May12_2016 Dari

casia_May5_2016 Dari

casia_April28_2016 Dari

casia_April21_2016 Dari

casia_April14_2016 Dari

casia_April07_2016 Dari

casia_Mar31_2016 Dari

casia_Mar24_2016 Dari

casia_Mar10_2016 Dari

casia_Mar03_2016 Dari

casia_Feb25_2016 Dari

casia_Feb18_2016 Dari

casia_Feb11_2016 Dari

casia_Feb04_2016 Dari

casia_Jan21_2016 Dari

casia_Jan14_2016 Dari

casia_Dec10_2015 Dari

casia_Dec03_2015 Dari

casia_Nov26_2015 Dari