هجدهمین نمایشگاه زراعتی 1396

هجدهمین نمایشگاه زراعتی و پیامد های آن

وزارت زراعت، ابیاری و مالداری هجدهمین نمایشگاه زراعتی کابل و میله عنعنوی دهقان را با شکوه تر از سال های گذشته در بادام باغ کابل برگزار نمود.

در افتتاح این نمایشگاه محترم اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، منسوبین سکتور زراعت، تعدادی از وزراء کابینه و نماینده های مردم در پارلمان حضورداشتند.

نمایشگاه زراعتی بهاری امسال همراه بود با نمایش برنامه های جالب و متنوع که دهاقین، پیشه وران و هنرمندان از ولایت های مختلف کشور به استقبال آن گردهم جمع شده بودند.

محصولات دهاقین، زنان صنعت پیشه، تولیدات داخلی از ولایات مختلف کشور در آن به نمایش گزاشته شده بود.

ساز و سرود وطنی، اتن، قرصک، نمایش نامه های دهاقین، بازدید مردم با علاقه مندی خاص از پیداوار داخلی به زیبایی این نمایشگاه افزوده بود.

نمایشگاه بزرگ زراعتی 96 به مدت سه روز از 2 الی 4 حمل راه اندازی شده بود که در آن در 280 غرفه؛  صنایع دستی بانوان، انواع مختلف تخم های اصلاح شده بذری، تولیدات لبنی، محصولات زراعتی، محصولات بسته بندی شده معیاری، میوه های خشک، ابزار ماشینی زراعتی و محصولات گلخانه ی به نمایش گذاشته شده بود.

 ویژگی دیگر این نمایشگاه اختصاص 40 غرفه تازه ایجاد شده برای بانوان صنعت پیشه بود.

 

فرصت بازار یابی

 نمایشگاه زراعتی کابل به هدف نمایش محصولات دهاقین، بازاریابی و معرفی آن برای بازدید کنندگان داخلی و اتباع خارجی میباشد.

حال میپردازیم به تشریح یکتن از غرفه داران این برنامه با کوله باری از استقامت، پشت کار و توانایی عسل تولید نموده و برای فروش آن از ولایت پکتیکا به کابل تشریف آورده است.

محمد گل میگوید در بخش زنبور پروری و تولید عسل از کمترین سرمایه آغاز نموده که امروز زندگی او تغییرات مثبتی رونماش ده است .

"من با 6 هزار کلدار پاکستانی آغاز به کار نمودم ، هم اکنون بر علاوه ایجاد نماینده گی های عسل فروشی در مرکز و ولایات کشور، نمایندگی عسل فروش را در کشور پاکستان نیز ایجاد کرده ام. من از فروشات خود در این سه روز خرسندم".

این مرد از هموطنان کشور میخواهد برای رسیدن افغانستان به خود کفایی و حمایت از دهاقین از تولیدات و محصولات داخلی استفاده نمایند.

 

مجموع فروشات و قرار داد های محصولات زراعتی و صنایع دستی

 

 

 

 

 

 

آمار بدست آمده از این نمایشگاه نشان میدهد که در مجموع 117341 تن از هموطنان ما از این نمایشگاه دیدن نموده اند.  

به ارزش(3792721) افغانی از فروش محصولات زراعتی و  صنایع دستی عاید به جیب دهقانان، مالداران و تولید کننده های داخلی واریز شده است.

 همچنان به تعداد (89) قرار داد تجارتی مجموع ارزش آن به (162457100 افغانی) میرسید میان تجار، متشبثین خصوصی، سرمایه گذاران و دهقانان عقد گردید.

در عین حال در مجموع مبلغ(1187500) افغانی از بابت کرایه غرفه های نمایشگاه زراعتی بدست آمده است.

 نمایشگاه زراعتی سال دو مرتبه در آغاز سال و در نیمه سال توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور برگزار میگردد که شهروندان کشور، دهاقین، نمایندگان شرکت های خارجی، محصلین، خانواده ها، مسوولین برنامه های انکشافی کشور های متحد افغانستان از آن دیدن بعمل میاورند.