خبرنامه

وزارت زراعت برای نخستین‌بار «نقشه راه زراعت» را تهیه و معرفی کرد ۲۰ قوس ۱۳۹۷

تولید عسل ننگرهار امسال ۷۵ درصد افزایش یافته است ۱۷ قوس ۱۳۹۷

حاصلات بادام سمنگان ۳۰ درصد افزایش یافته است ۱۵ قوس ۱۳۹۷

چهار سردخانه‌ی انار در ولسوالی خلم به بهره‌برداری سپرده شد ۱۴ قوس ۱۳۹۷

تا کنون از طریق دهلیز هوایی ۵۰۰ تن جلغوزه به چین صادر شده است ۱۱ قوس ۱۳۹۷

شش پروژه‌ی آبیاری به ارزش ۴۸.۴ میلیون افغانی در سمنگان به بهره‌برداری سپرده شد ۱۱ قوس ۱۳۹۷

وزارت زراعت، تراکتورهای رایگان را در اختیار دهقانان للمی‌کار قرار می‌دهد ۱۰  قوس ۱۳۹۷

خشک‌سالی و مصونیت غذایی در افغانستان، در کنفرانس ژنیو مورد بحث قرار گرفت ۷ قوس ۱۳۹۷

حاصلات بادام کندز نسبت به سال گذشته، بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است ۷ قوس ۱۳۹۷

هشت کانال در ولایت بلخ به ارزش ۱۰۶.۵ میلیون افغانی به بهره‌برداری سپرده شد ۴ قوس ۱۳۹۷

حاصل پسته‌ی بدخشان نسبت به سال پار ۱۰۰ تن افزایش یافته است ۳ قوس ۱۳۹۷

آجندای یک‌پارچه‌ی تجارت میان کشورهای «CAREC» با حضور افغانستان تصویب شد ۲۶ عقرب ۱۳۹۷

بزرگ‌ترین مرکز پروسس زعفران در هرات ساخته شد ۲۳ عقرب ۱۳۹۷

توزیع خوراکه‌ی حیوانی به چهار هزار و ۳۰۰ مالدار از دهدادی آغاز شد ۲۳ عقرب ۱۳۹۷

بزرگ‌ترین مجتمع پرورش مرغ گوشتی در کابل به زودی به بهره‌برداری سپرده می‌شود ۲۲ عقرب ۱۳۹۷

تاشقرغان امسال حدود ۲۴ هزار تن انار تولید کرده است ۲۲ عقرب ۱۳۹۷

مسلخ‌های وزارت زراعت به سکتور خصوصی واگذار می‌شود ۲۱ عقرب ۱۳۹۷

لبنیات شرق یک‌هزار و ۵۰۰ خانواده عضو و ماهانه چهار میلیون افغانی درآمد دارد ۲۰ عقرب ۱۳۹۷

چهارمین جشنواره گل زعفران: تولید امسال هرات به بیش از ۱۲ تن خواهد رسید ۲۰ عقرب ۱۳۹۷

امسال در بادغیس ۲۱ هزار تن پسته تولید شده است ۱۹ عقرب ۱۳۹۷

در اولین پرواز دهلیز هوایی به چین، ۲۰ تن جلغوزه صادر شد ۱۵ عقرب ۱۳۹۷

پایتخت سبزیجات افغانستان روزانه تا ۱۲۰ موتر سبزی به ولایت‌های دیگر می‌فرستد ۱۰ عقرب ۱۳۹۷

صادرات سیب افغانستان به پاکستان به شکل عادی جریان دارد ۹ عقرب ۱۳۹۷

وزارت زراعت ۱۰ هکتار زمین را در غور به کشت‌زار «هنگ» بدل کرد ( ۰۸ عقرب ۱۳۹۷ )

حاصلات انار قندهار به ۱۵۰ هزار تُن رسید ۷ عقرب ۱۳۹۷

اولین محموله‌ی دال‌نخود کمکی هندوستان از بندر‌ چابهار به کابل رسید ۲۵ میزان ۱۳۹۷

وزیر زراعت در گرامی‌داشت از روز جهانی غذا ۲۴ میزان ۱۳۹۷

بانوی اول: زنان روستایی عامل مهم توسعه پایدار اند ۲۳ میزان ۱۳۹۷

وزارت زراعت ۱۰ هزار تن گندم اصلاح شده را به ۲۰۰ هزار دهقان مستحق توزیع می‌کند ۲۲ میزان ۱۳۹۷

رییس جمهور نخستین مسلخ مدرن و معیاری را در کابل به‌ بهره‌برداری سپرد ۱۹ میزان ۱۳۹۷

پروژه‌ی زنجیره‌ی ارزش باغداری از سوی بانک انکشافی منظور شد ۱۸ میزان ۱۳۹۷

وزیر زراعت چند پروژه انکشافی را در لوگر به بهره‌برداری سپرد ۱۷ میزان ۱۳۹۷

افغانستان امسال یک هزار و ۸۰۰ تن سویابین تولید کرده است ۱۶ میزان ۱۳۹۷

۲۲.۵ میلیون فروش نقد، دست‌آورد نمایشگاه زراعتی خزانی ۱۵ میزان ۱۳۹۷

رییس جمهور واردات زعفران را منع کرد ۱۵ میزان ۱۳۹۷

کمپاین ملی واکسین بروسلوز آغاز شد ۱۴ میزان ۱۳۹۷

بزرگ‌ترین فابریکه‌ی تولید آب طبیعی انگور افتتاح شد ۱۳ میزان ۱۳۹۷

۷۵ قرارداد ساخت سبزخانه به ارزش ۱۹۲ میلیون افغانی با شوراهای انکشافی قریه‌ها امضا شد ۹ میزان ۱۳۹۷

کار ساخت سه کانال آبیاری به ارزش بیش از ۱۶۵ میلیون افغانی در جوزجان آغاز شد ۲ میزان ۱۳۹۷

پروژه‌ی «مدیریت پایدار زمین و جنگل» به ارزش بیش از ۱۰ میلیون دالر آغاز به کار کرد ۲۶ سنبله ۱۳۹۷

بزرگ‌ترین «جشنواره‌ی انگور و عسل» یک‌جا با نمایشگاه محصولات زراعتی در هرات برگزار شد ۲۴ اسد ۱۳۹۷

به چهار هزار مالدار در قندهار خوراکه حیوانی توزیع شد ۲۴ اسد ۱۳۹۷

به ۵۰۰ خانم تهی‌دست در دو ولسوالی قندهار، بسته‌های مرغ‌پروری توزیع شد ۹ اسد ۱۳۹۷

۹۶ کشمش‌خانه‌ی عصری در شمال کشور به بهره‌برداری سپرده شد ۹ اسد ۱۳۹۷

اختصاص یک هزار تن گندم کمکی به بی‌جاشده‌گان خشک‌سالی‌زده‌ی سه ولایت به هرات ۸ اسد ۱۳۹۷

در هرات ۴۶ کشمش‌خانه‌ی معیاری ساخته می‌شود ۷ اسد ۱۳۹۷

برای اولین بار صادرات انگور هرات به بیرون کشور آغاز شد ۷ اسد ۱۳۹۷

وزیر زراعت پنج شبکه‌ی آبیاری را در هرات به بهره‌برداری سپرد ۷ اسد ۱۳۹۷

۱۵۰ هزار قطعه مرغ، به فارم‌داران آسیب‌دیده‌ی هرات توزیع می‌شود ۷ اسد ۱۳۹۷

 فارم ۱۰ هزار قطعه‌ای پرورش مرغ‌های نسلی در ولایت خوست آغاز به کار کرد ( ۰۲ اسد ۱۳۹۷ )

وزیر زراعت در نمایشگاه محصولات کشت بدیل کوکنار ( ۱۲ سرطان ۱۳۹۷ )

کمپاین تطبیق واکسین مرض «طبق حیوانات» در ۱۰ ولایت آغاز شد ( ۰۴ سرطان ۱۳۹۷ )

کمپاین تطبیق واکسین «طاعونِ نشخوارکننده‌گان کوچک» آغاز شد ( ۳۰ جوزا ۱۳۹۷ )

در سه سال اخیر ۶.۱ میلیارد افغانی به دهقانان قرضه داده شده است ( ۳۰ جوزا ۱۳۹۷ )

۱۰ تراکتور کمرشکن و ۲۰۰ زینه‌ی شاخه‌بُری به باغداران تخار توزیع شد ( ۱۹ جوزا ۱۳۹۷ )

محصولات پسته‌ی فراه افزایش می‌یابد ( ۱۶ جوزا ۱۳۹۷ )

سه هزار تن گندم کمکی ازبیکستان به حیرتان رسید ( ۱۵ جوزا ۱۳۹۷ )

صادرات محصولات زراعتی ۳۰ درصد رشد داشته است ۱۷ ثور ۱۳۹۷

۴۰ کانال در سه ولایت شمال‌شرقی ساخته می‌شود ( ۱۵ ثور ۱۳۹۷ )

کار ساخت سه ذخیره‌ی استراتژیک تا پایان سال جاری آغاز می‌شود ( ۱۵ ثور ۱۳۹۷ )

کار ساخت سه ذخیره‌ی استراتژیک تا پایان سال جاری آغاز می‌شود ۱۵ ثور ۱۳۹۷

یک‌هزار و ۵۸۰ متریک‌ تن خوراکه حیوانی به جوزجان رسید ۱۲ ثور ۱۳۹۷

۹۳ پروژه‌ی آبیاری در تخار به بهره‌برداری سپرده شد  ۴  ثور ۱۳۹۷

توزیع مواد خوراکی حیوانی به ولایت‌های آسیب‌دیده‌تر آغاز می‌شود  ۴  ثور ۱۳۹۷

نوع جدید شفتالو درآمد باغداران شرق کشور را افزایش می‌دهد تاریخ: ۳  ثور ۱۳۹۷

ننگرهار در یک سال دو هزار تن جلغوزه تولید کرده است ۱ ثور ۱۳۹۷

وزیر زراعت: در تلاش کاهش مصارف و افزایش تولیدات دهقانان هستیم تاریخ: اول ثور ۱۳۹۷

به مالداران سه ولایت مواد خوراکی حیوانی کمک می‌شود ( ۲۸ حمل ۱۳۹۷ )

وزیر زراعت در گرامی‌داشت از روز عسل (۲۸ حمل ۱۳۹۷ )

کار ساخت چهار شبکه‌ی آبیاری در لوگر آغاز شد ( ۲۰ حمل ۱۳۹۷ )

آماده‌گی وزارت زراعت برای حمایت از سرمایه‌گذاری تاجران در بخش پروسس جلغوزه ولایت‌های جنوب‌شرقی ( ۲۰ حمل ۱۳۹۷ )

چهار هزار‌ و‌ ۳۰۰ جریب باغ تازه در شمال کشور ساخته شده است ( ۱۹ حمل ۱۳۹۷ )

وزارت زراعت به ۵۰۰ زن در نیمروز باغچه‌ی خانه‌گی توزیع کرد ( ۱۹ حمل ۱۳۹۷ )

چاره‌جویی برای مشکل کاهش آب در تخار: توزیع نوبتی آب و کاهشِ کشتِ شالی ( ۱۴ حمل ۱۳۹۷ )

در چهار ولایت، کمپاین تطبیق واکسین انتروتوکسیمیا بر حیوانات آغاز شد( ۶ حمل ۱۳۹۷ )

برای زنان فقیر در لشکرگاه ۳۰۰ باغچه‌ی خانه‌گی ساخته می‌شود ( ۶ حمل ۱۳۹۷ )

حضور ۱۱۰ هزار نفری و فروش ۲۰ میلیون افغانیگی در نمایشگاه تولیدات زراعتی بهاری کابل ۵ حمل ۱۳۹۷