خبرنامه

فارم ۱۰ هزار قطعه‌ای پرورش مرغ‌های نسلی در ولایت خوست آغاز به کار کرد ( ۰۲ اسد ۱۳۹۷ )

وزیر زراعت در نمایشگاه محصولات کشت بدیل کوکنار ( ۱۲ سرطان ۱۳۹۷ )

کمپاین تطبیق واکسین مرض «طبق حیوانات» در ۱۰ ولایت آغاز شد ( ۰۴ سرطان ۱۳۹۷ )

کمپاین تطبیق واکسین «طاعونِ نشخوارکننده‌گان کوچک» آغاز شد ( ۳۰ جوزا ۱۳۹۷ )

در سه سال اخیر ۶.۱ میلیارد افغانی به دهقانان قرضه داده شده است ( ۳۰ جوزا ۱۳۹۷ )

۱۰ تراکتور کمرشکن و ۲۰۰ زینه‌ی شاخه‌بُری به باغداران تخار توزیع شد ( ۱۹ جوزا ۱۳۹۷ )

محصولات پسته‌ی فراه افزایش می‌یابد ( ۱۶ چوزا ۱۳۹۷ )

سه هزار تن گندم کمکی ازبیکستان به حیرتان رسید ( ۱۵ جوزا ۱۳۹۷ )

صادرات محصولات زراعتی ۳۰ درصد رشد داشته است ( ۱۸ ثور ۱۳۹۷ )

۴۰ کانال در سه ولایت شمال‌شرقی ساخته می‌شود ( ۱۵ ثور ۱۳۹۷ )

کار ساخت سه ذخیره‌ی استراتژیک تا پایان سال جاری آغاز می‌شود ( ۱۵ ثور ۱۳۹۷ )

به مالداران سه ولایت مواد خوراکی حیوانی کمک می‌شود ( ۲۸ حمل ۱۳۹۷ )

کار ساخت چهار شبکه‌ی آبیاری در لوگر آغاز شد ( ۲۰ حمل ۱۳۹۷ )

آماده‌گی وزارت زراعت برای حمایت از سرمایه‌گذاری تاجران در بخش پروسس جلغوزه ولایت‌های جنوب‌شرقی ( ۲۰ حمل ۱۳۹۷ )

چهار هزار‌ و‌ ۳۰۰ جریب باغ تازه در شمال کشور ساخته شده است ( ۱۹ حمل ۱۳۹۷ )

وزارت زراعت به ۵۰۰ زن در نیمروز باغچه‌ی خانه‌گی توزیع کرد ( ۱۹ حمل ۱۳۹۷ )

وزیر زراعت در گرامی‌داشت از روز عسل (۲۸ حمل ۱۳۹۷ )

چاره‌جویی برای مشکل کاهش آب در تخار: توزیع نوبتی آب و کاهشِ کشتِ شالی ( ۱۴ حمل ۱۳۹۷ )

در چهار ولایت، کمپاین تطبیق واکسین انتروتوکسیمیا بر حیوانات آغاز شد( ۶ حمل ۱۳۹۷ )

برای زنان فقیر در لشکرگاه ۳۰۰ باغچه‌ی خانه‌گی ساخته می‌شود ( ۶ حمل ۱۳۹۷ )