رهنمای وزارت زراعت

ایمیل

شماره تماس

مرجع

اسم

Waheed.etabar@mail.gov.af

0797602080

سرپرست معینیت مالی و اداری

وحید الله اعتبار

Fahimullah_z@hotmail.com

0780168168

معین آبیاری و تنظیم منابع طبیعی

فهیم الله ضیایی

Akbar_rostami10@yahoo.com 0766400600 سخنگو و مشاور ارشد مطبوعاتی وزارت اکبر رستمی

 

 

سرپرست معینیت امور زراعتی

 

Hamdullah.hamdard@mail.gov.af

0787305010

رئیس عمومی ریاست ترویج و انکشاف زراعت

حمدالله همدرد

Lutfullah.rashed@mail.gov.af

0700162945

سخنگو ورئیس اطلاعات و ارتباط عامه

لطف الله راشد

Mohammad.rafi@mail.af

0799272208

رئیس عمومی  تنظیم منابع طبیعی

محمد رفیع قاضی زاده

m.sulimankhail@gmail.com

0704434323

رئیس عمومی پلان وپالیسی

مجیب الله سلیمان خیل

 

0788888049

رئیس  عمومی صحت حیوانی و خدمات مالداری

جهانگیر میاخیل

shah.abdulrahimzai@mail.gov.af

0786610610

ریس ریاست دفتر

شاه پور عبدالرحیمزی

amin.khairandish@mail.gov.af

0798111222

سرپرست  ریاست منابع بشری

امین خیراندیش

Ehsn.wazire2014@gmail.com

0786611361

رئیس امورولایات

احسان الله وزیری

Akbar.waziri@MAIhL.gov.af

0799232006

رئیس توسعۀ غله جات

محمد اکبروزیری

tawheedn@gmail.com

0788223696

رئیس مالداری

توحید علی اعظیمی

 

0764282984

سرپرست ریاست نظارت وارزیابی

محمد رفیق صدیق

Noorullah.stanikzai@mail.gov.af

0792888982

رئیس احصائیه

نورالله ستانکزی

 

0700745294

سرپرست ریاست آبیاری

انجنیر عبدالواحد کریمی

 

0796728344

ریس ریاست تهیه تدارکات

محمدالله ساحل

waheed.etabar@mail.gov.af

0797602080

سرپرست ریاست اداری

محمد وحید اعتبار

 

0799283201

سرپرست ریاست حفاظه نباتات و قرانطین

کرمخیل صاحب

 

0786269826

ریس ریاست تصدی تخم بذری

محبوب الله ننگ

 

0799888664

رئیس تکنالوژی معلوماتی

حسیب اله حبیب

Aman.amanyar@mail.gov.af

0700069700

رئیس جنگلات

محمد امان امانیار

Sayedrahmam.ziarmal@mail.gov.af

0799576722

رئیس ساحات حفاظت شده

سیدالرحمن زیارمل

Arif.hossini@mail.gov.af

079924295

رئیس علفچرها

انجینرمحمد عارف حسینی

Waheed.etabar@mail.gov.af

0797602080

رئیس مالی وحسابی

وحیدالله اعتبار

Raziq.mojaday@mail.gov.af

0700876101

رئیس کوپراتیف های زراعتی

عبدالرازق مجددی

Mohammad.omer@mail.gov.af

0777150782

رئیس ذخایر

انجینر عمر

Jawed.yaqoobi@mail.gov.af

0700513831

رئیس تفتیش داخلی

محمد جاوید

Zekria.rasoly@yahoo.com

0700095575

رئیس سیلوی مرکزی

سید عنایت الله هاشمی

Nazira.rahman@mail.gov.org

0700397328

رئیسه اقتصاد خانواده

نذیره رحمان

adela.bakhtiary@mail.gov.af

0700661795

رئیس توسعۀ باغداری

عادله بختیاری

 

 

رئیس پلان گذاری

 

Qasem.obaidi@gmail.com

0700217290

رئیس تحقیقات زراعتی

محمد قاسم عبیدی

Mir.ahmadzai@mail.gov.af

0788888049

رئیس عمومی مالداری و صحت حیوانی

جهانگیر میاخیل

  0799323719 ریس ریاست صحت حیوانی ابراهیم فروتن
  0788223696 ریس ریاست مالداری توحید علی اعظیمی

edris.rauof@mail.gov.af

0700697921

رئیس  دفتر همکاری های دولت فرانسه برای وزارت زراعت

ادریس رووف

Ahmed.sakhizadeh@cardf.gov.af

0786002116

رئیس اداره حمایوی جامع رشد زراعت و انکشاف دهات

احمد شکیب سخی داد

usman.safi@mail.gov.af

0700052813

رئیس پروژه  ملی باغداری ومالداری

داکتر عثمان صافی

parvaiznaseri@mail.gov.af

0774414117

رئیس پروژه  تنظیم آب در مزرعه

پرویز ناصری

Daud.rahimi@mail.gov.af

0780682113

رئیس پروژه حمایت از سازگاری تغییر اقلیم

داود رحیمی

abdullatifzahid@gmail.com

0700229473

رئیس برنامه تقویت مالداری وقرضه های کوچک در مناطق روستایی

عبداللطیف زاهد

Javid.ahmad@icimod .org

0782250520

مسوؤل پروژه انکشاف کوه ها

جاوید

mohammad.aga@fao.org

0799668336

معاون دفترسازمان خوراکه وزراعت ملل متحد

محمد آقا

Jehangir.gabar@mail.gov.af

0793894293

رئیس پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان

جهانگیر گبر

shakib.omar@mail.gov.af

0790403593

سرد خانه ها

انجنیر شکیب

Maqsood-hashimi@mail.gov.af

0793507203

پروژه انکشاف وادی ننگرهار

سید مقصود هاشمی

Fawad.ahmadzai@mail.gov.af

0702071733

مسوول روابط عامه دفتر کمکهای جاپان( جایکا)

حسیب نعیمی

Hadayaullah.hidayat@neifoundation.org

0797531986

مدیر برنامه پروژه سویابین

هدایت الله هدایت

  0792888982 ریس احصایه و معلومات مارکیت نورالله استانکزی
  0700261242 ریس میکانیزه زراعتی قسیم وصال
  0799753630 مشاور بخش زعفران ریاست ترویج هاشم اسلمی
  0786219162 سرپرست ریاست سکتور خصوصی محمد ناصر برومند
  0744372747 ریس زراعت کابل عمر منگل
    ریس خاکشناسی