اخبار

 • تدویر کورس آموزشی برای مالداران و لایت وردک


  کورس آموزشی برای مالداران ولایت وردک تدویر گردید. این کورس برای 180 تن از مالداران آن ولایت تدویر گردید که هدف از تدویر آن بلند بردن سطح آگاهی مالداران در ولایت مذکور میباشد. به گفته ریاست زراعت آن ولایت قیمت مجموعی آن در حدود 100000...

 • اعمار دیوار احاطه وی باغ جنگلات در ولایت سمنگان


  دیوار احاطه وی باغ جنگلات در ولایت سمنگان اعمار میگردد. این دیوار احاطه وی در ساحه 50 جریب زمین به صورت پخته و اساسی اعمار میگردد که در فی جریب آن به تعداد 50 اصله درخت غیر مثمر غرس گردیده است. به گفته ریاست زراعت آن ولایت ولایت...

 • توزیع پیاز زعفران برای دهقانان ولایت وررک


  پیاز زعفران برای دهقانان ولایت وررک توزیع گردید. پیاز زعفران برای 10 تن از دهقانان در ولسوالی های نرخ و چک ولایت وررک توزیع گردید که هدف ازتوزیع آن بلند بردن تولیدات زعفران در آن ولایت میباشد . به گفته ریاست زراعت آن ولایت قیمت مجموعی آن...

 • اعمار یک باب تعمیر یونت ترویجی در ولایت سمنگان


  یک باب تعمیر 8 اتاقه یونت ترویجیدر ولایت سمنگان اعمار می گردد. این تعمیر در یک طبقه به مساحت 5 جریب زمین به صورت پخته و اساسی اعمار میگردد. به گفته ریاست زراعت آن ولایت قیمت مجموعی این پروژه در حدود 12798000 افغانی میباشد که از...

 • اعماردیوار احاطه وی فارم پوزه ایشان در ولایت بغلان


  دیوار احاطه وی فارم تحقیقاتی فارم پوزه ایشان در ولسوالی پلخمری ولایت بغلان اعمار میگردد. این دیوار احاطه وی به طول 900 متر میباشد که دارای یک باب گدام ذخیره مواد غذایی با ظرفیت 500 تن نیز میباشد به گفته ریاست زراعت آن ولایت قیمت مجموعی این...

 • اعمار تعمیر ساختمانی حفاظه نباتات در ولایت هرات


  یک باب تعمیر ساختمانی حفاظه نباتات در ولایت هرات اعمار می گردد. این تعمیر ساختمانی حفاظه نباتات در ساحه دونیم جریب زمین در دو طبقه به صورت پخته و اساسی در مرکز ولایتهرات اعمار میگردد. به گفته اداره ریاست زراعت آن ولایت قیمت مجموعی این...

 • اعمار تعمیر کنترول کیفیت در ولایت هرات


  یک باب تعمیر کنترول کیفیت در ولایت هرات اعمار می گردد. این تعمیر کنترول کیفیت در سه طبقه در ساحه دو جریب زمین درمرکز ولایت هرات اعمار میگردد. به گفته اداره ریاست زراعت آن ولایت قیمت مجموعی این تعمیر 340000 دالر امریکایی میباشد که از سوی...

 • "نمایش افتخار افغان " در نمایشگاه بین المللی تجاری هندوستان سال ٢٠١١


  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دولت جمهوری افغانستان غرفه "نمایشگاه افتخار افغان" را در سی و یکمین نمایشگاه بزرگ بین المللی تجاری هندوستان به تاریخ ١۴– ٢۷دسمبر سال ٢٠۱۱را کفالت میکند. محترم ننگیالی طرزی و عبدالغنی غوریانی معین وزارت...

 • مواد و لوازم اعمار 35 باب گرین هاوس در ولسوالی شکردرۀ به دهقانان توزیع گردید


  به سلسلۀ اعمار 280 باب گرین هاوس در پنج ولایت مواد و لوازم اعمار 35 باب گرین هاوس در ولسوالی شکردرۀ به دهقانان توزیع گردید وزارت زراعت، به هدف تأمین مصؤونیت غذائی، و تقویت معیشت خانواد های دهقان، تکنالوژی گرین هاوس را، که در افزایش تولید...

 • فرصت های جدید کار برای مردم بغلان آغاز تولید شرکت جدید قند بغلان نوید بخش آیندۀ بهتر صنایع زراعتی در افغانستان است. وزیر زراعت


  همگام با گسترش و تقویت صنایع زراعتی در افغانستان، زمینه های کار در این بخش رو به افزایش است این مطلب را جلالتمآب محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت، آبیاری ومالداری، امروز شنبه، در کنفرانس مطبوعاتی ایکه به منظور افتتاح تولید شرکت قند بغلان در بغلان...