اخبار

 • توزیع وسایل زرعتی در زون شرق


  وزارت زراعت، آبیاري و مالدری در زون شرق به ۳۸ دهقان پیش قدم یا (Lead Farmers) وسایل باغداری توزیع نمود. مسئولین وزارت زراعت میگویند: این وسایل توزیع شده شامل ( قیچی های کلان وخورد شاخه بوری، اره، خریطه های جمع آوری میوه جات، آله های دوا پاشی،...

 • توزیع گندم وکود کیمیاوی به دهاقین ولایت سمنگان


  وزارت زراعت به مقدار 109 تن گندم آبی وللمی، یک تن کود DAP و 2 تن کود یوریا را در ولایت سمنگان توزیع نمود. مسئول اداره زراعت این ولایت میگوید: هدف از توزیع کود های کیمیاوی و گندم للمی وآبی؛ تشویق دهاقین و بلند بردن سطح حاصلات میباشد. مقدار...

 • توزیع گندم وکود کیمیاوی به دهاقین


  وزارت زراعت به مقدار 109 تن گندم آبی وللمی، یک تن کود DAP و 2 تن کود یوریا را در ولایت سمنگان توزیع نمود. مسئول اداره زراعت این ولایت میگوید: هدف از توزیع کود های کیمیاوی و گندم للمی وآبی؛ تشویق دهاقین و بلند بردن سطح حاصلات میباشد. مقدار...

 • پنج مسلخ بزرگ عصری در چهار ولایت اعمار میشود

  رده : عمومی

  کار اعمار پنج مسلخ بزرگ عصری دوباب در کابل وسه باب در ولایت های کندز، بلخ وهرات به شدت جریان دارد مسولان وزارت زراعت میگویند: ظرفیت هر مسلخ در یک زمان کاری ذبح وپروسیس 500 راس بزوگوسفند و100 راس گاو را دارا بوده و همچنان ظرفیت نگهداری حیوانات...

 • احیای فارم مرغداری بگرامی تحت بحث قرار گرفت


  جلسه ی تیم تخنیکی وزارت زارعت، آبیاری و مالداری روی طرح پيشنهادی احیای مجدد فارم مرغداری بگرامی توسط پروژه ملی باغداری و مالداری بحث نمود. نظر به هدایت مقام محترم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پروژه ملی باغداری و مالداری NHLP پلان احیای مجدد...

 • نوآوری های عملی پروژه انکشاف مرغداری در ولایات بلخ و جوزجان

  رده : عمومی

  پروژه انکشاف مرغداری که تحت برنامه ئی تقویه مالداری وقرضه های کوچک RMLSP در مناطق روستایی جهت بهبود سطح زندگی، و بلندبردن دانش و مهارتهایی تخنیکی خانمها در عرصه مرغ پروری در ولایات بلخ و جوزجان تطبیق میگردد، درماه می سال 2013 برای اولین بار مکاتب...

 • وزارت زراعت آبیاری ومالداری 22 قرارداد اعمار و بازسازی 38 شبکه آبرسانی در یازده ولایت را به امضا رسانید.

  رده : عمومی

  محترم محمد آصف "رحیمی" وزریر زراعت، آبیاری ومالداری امروز درهنگام سخنرانی در محفلی عقد این قرار داد ها گفت:در سال جاری حدود 75 شبکه آبیاری، تحت برنامه تنظیم آب در مزرعه تکمیل می گردد که از انجمله، 38 شبکه آن تا به حال تکمیل ومتباقی آن تا...

 • اعمار دو کلینیک حیوانی در ولایت ارزگان


  وزارت زراعت، آبیاری ومالداری دو باب کلینک حیوانی را در ولسوالی حوشی و چوری ولایت ارزګان اعمار وبه بهره برداری سپرد. این دو کلنیک به بخاطر تشخیص و کنترول امراض حیوانی، بهبود وضعیت مالداری، کاهش سطح تلفات حیوانات، و وقایه امراض مختلف حیوانی...

 • ترویج زعفران درولایت سمنگان

  رده : عمومی

  وزارت زراعت بخاطر ترویج کشت زعفران که قبلا در ولایت سمنگان به تعداد 10 قطعه نمایشی زعفران را احداث نموده بود، بخاطر حاصلگیری بهتر از این قطعات نمایشی زعفران وسایل حاصلیگیری زعفران، کود کیمیاوی و پیاز زعفران را توزیع نمود. مسولان وزارت زراعت...

 • اعمار دو باب کلینک صحت حیوانی در مرکز ولایت هلمند


  وزارت زراعت، آبیاری ومالداری دو باب کلینک حیوانی را در مرکز ولایت هلمند اعمار و به بهره برداری سپرد. مسولین زراعت این ولایت میگویند: این دو کلنیک به هدف تشخیص و کنترول امراض حیوانی، کاهش سطح تلفات حیوانات، معرفی نسل های اصلاح شده و سایر...

صفحه 218 از 244