دو مرکز جمع‌آوری شیر در پروان به بهره‌برداری رسید

۱۳ قوس ۱۳۹۷
دو مرکز جمع‌آوری شیر در قریه‌های مددخیل ولسوالی جبل‌السراج و قلندرخیل ولسوالی بگرام به بهره‌برداری سپرده شد.
این دو مرکز ظرفیت جمع‌آوری پنج‌هزار لیتر شیر را دارد و دارای چهار اتاق ذخیره‌، لابراتوار و گدام می‌باشد.
این مراکز با هزینه‌ی شش میلیون افغانی از طریق پروژه «IFAD» وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ساخته شده است. هدف از ساخت این مراکز بهبود مصوونیت غذایی از طریق ازیاد ظرفیت تولید مالداران می‌باشد.
عبدالوهاب خیرزاد رییس زراعت ولایت پروان، ساخت این مراکز را یک گام مثبت در راستای انکشاف کاروبار لبنیات توصیف کرده می‌گوید که جمع‌آوری و بازاریابی برای فروش شیر می‌تواند اقتصاد مالداران را بهبود بخشید.