هشت عراده تراکتور به سرپل کمک فرستاده شد

۲۳ ثور ۱۳۹۸
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، به منظور میکانیزه‌سازی زراعت در ولایت سرپل، هشت عراده تراکتور همراه با دیگر لوازم مورد ضرورت آن، به این ولایت فرستاده است.
این تراکتورها به دهقانان، شرکت‌های تولید کننده‌ی تخم و کوپراتیف‌های زراعتی اجاره داده می‌شود.