کمپاین وقایه‌ از بیماری‌ها و آفت‌های نباتی در ولایت کندز آغاز شد

۱۳ قوس ۱۳۹۷
وزارت زراعت، از طریق برنامه‌ی ملی باغداری، در زون شمال‌شرق کمپاین تنظیم همه‌جانبه‌ی آفت‌های نباتی در زمستان، به خاطر وقایه و جلوگیری از بروز بیماری‌های نباتی آغاز کرد.
محمدمنیر نیازی، سرپرست ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت کندز می‌گوید در این کمپاین که از ولسوالی علی‌آباد ولایت کندز آغاز گردیده است، به ۲۰۰ گروپ باغدار که بیش‌تر از پنج هزار باغدار را در بر می‌گیرد، روش‌های همه‌جانبه‌ی تنظیم و کنترول بیماری‌ها و آفت‌های نباتی، به صورت عملی و نظری آموزش داده شد. باغدارانی که در این کمپاین شرکت می‌کنند، این روش‌ها را در باغ‌های‌شان به شکل عملی اجرا می‌کنند.
اولین مرحله‌ی این کمپاین با استفاده از محلول یوریای پنج درصد آغاز شده و مراحل بعدی آن استفاده از دواهای ترکیبی از قبیل «بوردو مکسچر» و «روغن زمستانی» است
به گفته‌ی مسوولان، فواید و اهمیت «یوریا اسپری» این است که قیمتش مناسب و اقتصادی است و هم‌چنان می‌تواند آسان تهیه و آماده شود.
علاوه بر این، خاصیت تخریب کننده و تجزیه کننده دارد که محیط باغ را وقایه و عاری از مرض می‌سازد، تمام بقایای نباتی در خاک تجزیه می‌شوند و سبب حاصل‌خیزی و اصلاح خاک می‌گردد. تجزیه‌شدن برگ‌ها و بقایای نباتی، سبب افزایش مواد عضوی در خاک می‌شود و زمینه رشد مایکرو ارگانیزم‌های مفیده را فراهم می‌سازد.
زمان استفاده مناسب برای یوریا اسپری، در فصل خزان می‌باشد که ۷۰ تا ۸۰ درصد برگ‌های درختان ریخته باشد.
این کمپاین در روزهای آینده در سراسر ولایت کندز و در مناطقی که تحت پوشش برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت‌اند، تطبیق می‌شود.