به شماری از زنان در لوگر، سبزخانه‌های تجارتی توزیع شد


۱۹ جدی ۱۳۹۷
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از طریق برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری «NHLP»
به شش تن از زنان زراعت‌پیشه در ولایت لوگر، سبزخانه‌های تجارتی توزیع کرد.
هر یک از این سبزخانه‌ها، ۴۰ متر درازی و ۹ متر پهنا دارد.
این سبزخانه‌ها را وزارت زراعت به منظور تولید سبزی تازه در زمستان و در سطح کلان‌تر به هدف تأمین مصونیت غذایی و جلوگیری از سوء تغذّی کودکان و مادران ساخته توزیع کرده است. این سبزخانه‌ها به زنان زراعت‌پیشه این زمینه را نیز فراهم می‌کند تا درآمد خوبی نیز با فروش محصولات سبزی‌کاری‌شان از این سبزخانه‌ها داشته باشند.
در این سبزخانه‌ها در زمستان، بادنجان رومی، بادرنگ، بادنجان سیاه و دیگر سبزی‌های این‌چنینی کاشته می‌شود و با رسیدن، به بازار عرضه می‌گردد.