نزدیک به ۱۰۰ تن خوراکه حیوانی به مالداران جوزجان توزیع شد

۱۹ جدی ۱۳۹۷
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت جوزجان، به ۹۹۵ تن از مالداران این ولایت، ۹۹.۵ متریک تن خوراکه حیوانی توزیع کرد. برای هر مالدار ۱۰۰ کیلوگرام کانسنتریت توزیع شده است.
این خوراکه متراکم حیوانی که شامل کانسنتریت می‌شود، به همکاری نهادهای «پی، ‌آر‌، بی» و «جرمن اگرو اکشن» به مالداران ولسوالی‌های آقچه، خانقاه و مرکز شهر شبرغان به طور رایگان توزیع شده است.
این کمک به منظور تامین مصونیت غذایی و کاهش آسیب‌های خشک‌سالی صورت گرفته است.