از ۶۶ جریب زمین در بغلان تخم اصلاح شده تولید می‌شود

۲۲ جدی ۱۳۹۷
۶۶ جریب زمین زراعتی در فارم تحقیقاتی «پوزه‌ایشان» ولایت بغلان برای تولید تخم اصلاح شده، گندم کشت شد. این زمین از چهار سال به این‌سو کشت نشده بود.
تخم اصلاح شده‌ای که از این فارم تولید خواهد شد، در کمپین‌های خزانی آینده به دهقانان توزیع می‌شود.