چند پروژه مهم زراعتی و مالداری در دایکندی راه‌‌اندازی می‌شود

۲۲ دلو ۱۳۹۷
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت دایکندی، اعلام کرده که قرار است سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد، FAO و هم‌چنین پروژه تقویت معیشت و صحت حیوانات فامیل‌های آسیب‌پذیر، «BROOKE»، چندین پروژه مهم زراعتی و مالداری را در جریان سال جاری در این ولایت راه‌‌اندازی کنند.
به گفته‌ی این ریاست، ارایه‌ی کمک‌های اضطراری و توانمندسازی دهقانان و مالدارانی که از اثر خشک‌سالی در ولسوالی‌های اشترلی، سنگ‌تخت، خدیر و نیلی متضرر شده بخشی از برنامه‌‌های این نهادهاست. 
نور ظلم مسوول پروژه «BROOKE» در ولایت دایکندی، گفته است که ارایه‌ی خدمات صحت حیوانی و کمک به افزایش تولیدات مالداران، از جمله برنامه‌‌های‌شان در دایکندی است. او گفته است که در جریان سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، چهار هزار مالدار تحت پوشش خدمات‌شان قرار خواهند گرفت.
هم‌چنین عبدالهادی شفق مسوول پروژه کمک‌های اضطراری و توانمندسازی دهقانان و مالداران سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد در دایکندی، گفته است که این نهاد شش هزار دهقان و مالدار را تحت پوشش خدماتش قرار می‌دهد.
توزیع پنجاه متریک تن تخم اصلاح شده‌، صد متریک تن کود سیاه و سفید برای یک‌هزار دهقان در دو ولسوالی، توزیع تخم سبزیجات و نباتات به یک‌هزار دهفان و هم‌چنین توزیع علوفه‌ی حیوانی و تخم علف برای چهار هزار مالدار،، آموزش شش‌هزار دهقان و مالدار بخش دیگر از برنامه‌های این سازمان در ولایت دایکندی است.