جلو واردات مرغ‌های پیر از پاکستان به هلمند گرفته شد


۱۷ دلو ۱۳۹۷
کارمندان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در هم‌آهنگی با پولیس مبارزه با جرایم جنایی، جلو واردات مرغ‌های پیر از پاکستان به ولایت هلمند را گرفتند.
زلمی الکو رییس زراعت ولایت هلمند می‌گوید که واردکننده‌گان، یک موتر حامل مرغ‌های پیر را که به صورت قاچاقی می‌خواستند وارد ولایت هلمند کنند، توسط کارمندان وزارت زراعت در هم‌آهنگی با پولیس مبارزه با جرایم جنایی بازداشت شدند.
رییس زراعت هلمند می‌گوید: این مرغ‌های پیر که به صورت قاچاق وارد ولایت هلمند می‌شد، توسط کارمندان ریاست زراعت هلمند پس از طی مراحل اولی نابودسازی، دفن شدند.
آقای الکو می‌گوید که ریاست زراعت هلمند به طور دوام‌دار از واردات مرغ‌های پیر جلوگیری می‌کند و هر گاه با موردی سر بخورد، مرغ‌های وارد شده را از بین می‌برد.
وزارت زراعت به تاریخ اول جدی سال روان خورشیدی، به منظور حفاظت از صحت شهروندان، مصون‌سازی صنعتِ در حال خودکفایی مرغداری و بهبود وضعیت صحت حیوانی در کشور، واردات مرغ‌های پیر را منع کرد.