کمپاین وقایه از بیماری «تب کانگو» در بادغیس شروع شد

۲۲ جوزا ۱۳۹۸

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بادغیس، به منظور وقایه و جلوگیری از گسترش بیماری حیوانی «تب کانگو»، کمپینی در سه ولسوالی این ولایت راه‌اندازی کرده است.
این کمپاین شامل توزیع دواهای ضد کنه و وسایل دواپاشی می‌شود. در جریان این کمپاین حیوانات مصاب به بیماری تب کانگو و ساحات مشکوک از جمله طویله‌ها دواپاشی می‌شود.