به ۱۴۵۰ دهقان در بادغیس کیت‌های زراعتی توزیع شد

۲۲ جوزا ۱۳۹۸
ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت بادغیس، به همکاری دفتر بین‌المللی «وردویژن» به یک‌هزار و ۴۵۰ دهقان کیت‌های زراعتی توزیع کرد.
این کیت‌ها به منظور ایجاد سهولت در جمع‌آوری علف توزیع شده است.
این درحالیست که ولایت بادغیس سال گذشته شاهد شدیدترین خشک‌سالی بود. اما، امسال این ولایت در وضعیت پربار زراعتی قرار دارد.