آب در کانال‌های «پوزه لیچ» و «سیاسنگ» جاری شد

 

۲۱ جوزا ۱۳۹۸
آب در کانال‌های «پوزه لیچ» و «سیاسنگ» ولایت غور، جاری شده است.
با جاری شدن آب در این کانال‌ها، نگرانی باشنده‌گان فیروزکوه، مرکز ولایت غور به خاطر نبود آب برای مزارع، باغ‌ها و ساحات سبز در نهادهای دولتی رفع می‌شود.