کمیشنران کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات: وزارت زراعت الگوی اطلاع‌رسانی است

کمیشنران کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات: 
وزارت زراعت الگوی اطلاع‌رسانی است
۲۱ جوزای ۱۳۹۸
بر بنیاد بررسی‌ها و نظارت‌های اجرا شده بر نحوه‌ی کارکرد بخش اطلاع‌رسانی وزارت زراعت، معاون و منشی کمیسیون دسترسی به اطلاعات، در دیدار با وزیر زراعت گفتند که وزارت زراعت در اطلاع‌رسانی در سطح نهادهای دولتی الگو و نمونه‌ است.
نجیبه مرام معاون و حمدالله ارباب منشی و سخنگوی کمیسیون دسترسی به اطلاعات گفتند که وزارت زراعت، بانک معلومات و سیستم‌های مدرن دست‌رسی به اطلاعات را ساخته و در میان نهادهای دولتی، نمونه‌ است.
آنان هم‌چنان گفتند که وزارت زراعت اطلاعات پیش‌گیرانه‌ی مربوطش را نشر کرده که گامی ارزش‌مند است.
نصیراحمد درانی در این دیدار در دفتر کارش گفت که وزارت زراعت، تعهد کامل به اطلاع‌رسانی دقیق، بی‌طرفانه، موثق، گسترده و به موقع دارد و در این نهاد هیچ گونه اطلاع محرم و پوشیده از شهروندان وجود ندارد.
آقای درانی گفت که وزارت زراعت به شدت در تلاش است تا زمینه‌های تسهیل هر چه بیش‌تر اطلاع‌رسانی را فراهم کند. وزیر زراعت تعهد کرد که ظرفیت و زمینه‌ی اطلاع‌رسانی از سطح مرکز تا ولایات را در نهادهای مربوطش تقویت کند.