راه‌های انتقال تولیدات زراعتی فراه به کابل و ولایت‌های دیگر باز شده است

 

۲۰ جوزای ۱۳۹۸
مشکلات انتقال تولیدات زراعتی ولایت فراه به دیگر ولایت‌ها، که شامل رخصتی‌های عید، مشکل تخنیکی اسکنرهای دروازه‌ی ارغندی کابل بود، حل شده و انتقال تولیدات این ولایت به کابل و دیگر ولایت‌ها به حالت عادی برگشته و بهای این محصولات در بازار نیز رو به صعود است.
به دلیل مشکل تخنیکی در اسکنرهای دروازه‌ی ارغندی کابل، حدود ۵۰۰ موتر بارگیری شده تولیدات فراه منتظر ورود به مارکیت‌های کابل بود که در حال حاضر این مشکل حل و زمینه‌های انتقال سبزیجات و میوه‌جات فراه به ولایت دیگر، به حالت عادی برگشته است. 
هم‌چنان وزارت زراعت از سکتور خصوصی می‌خواهد که در بخش انتقال محصولات زراعتی این ولایت به ولایت‌های دیگر اقدام کند.