یک انجمن جنگل‌داری در بادام باغ ساخته شد

۲۵ ثور ۱۳۹۸
ریاست عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت، به منظور بسیج و جلب حمایت مردمی برای احیا و حفاظت از ساحات سبز، یک انجمن جنگل‌داری در ساحه‌ی مربوط به بادام باغ کابل ساخت.
اعضای این انجمن را بزرگان و موسفیدان اطراف قریه‌جات ساحه سبز بادام باغ تشکیل می‌دهند. آنان در همکاری با علمای دینی از طریق مساجد و مراکز آموزشی برای مردم در مورد اهمیت فضای سبز و حل معضلات اجتماعی به اطلاع‌رسانی خواهند پرداخت
پروژه کمربند سبز کابل طی سال های گذشته در ساحه ۱۷۰ هکتار فعالیت‌های تنظیم آب‌ریزه و سرسبزی را انجام داده که در نتیجه تطبیق فعالیت‌های تخنیکی آن فرصت‌های کاری را برای صدها تن از مردم محل نیز فراهم شده است.