بیش از یازده‌هزار متر «جالی فنس» برای حفاظت از باغ‌های تجربوی پسته توزیع شد

۲۵ ثور ۱۳۹۸
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت غور، به همکاری برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری، یازده‌هزار و ۶۵۰ متر «جالی فنس» را به منظور حفاظت و نگهداری باغ‌های تجربوی پسته به شماری از دهقانان این ولایت توزیع کرده است.
این جالی به دهقانان و باغ‌داران ولسوالی‌های فیروز کوه، تیوره، دولت‌یار، دولینه و تولک توزیع شده است. ریاست زراعت قبلاً به مساحت ۸۳ جریب باغ پسته در غور احداث کرده بود. این جالی برای حفاظت از این باغ‌ها کار گرفته می‌شود.