کمپاین مجادله علیه آفت «قانغوزک کچالو» در بامیان آغاز شد

۲۵ ثور ۱۳۹۸
کمپاین مجادله علیه آفت «قانغوزک» کچالو در ولسوالی کهمرد ولایت بامیان، از سوی کارمندان حفاظت نباتات و قرنطین ریاست زراعت، آبیاری و مالداری این ولایت آغاز شد.
در این کمپاین، ۴۵۰ جریب مزرعه‌ی کچالو در ولسوالی کهمرد دواپاشی خواهد شد و برای ۳۰۰ دهقان مشوره و راهنمایی‌های لازم در باره‌ی چگونگی مبارزه با قانغوزک کچالو ارایه می‌شود.
کچالو که مهم‌ترین محصول زراعتی بامیان است، پس از تطبیق این کمپاین از معرض تهدید این آفت نجات خواهد یافت. آفت «قانغوزک کچالو» که یکی از آفت‌های مضر در مزارع کچالو است، در سال‌های گذشته از ولایت‌های گرمسیر به ولسوالی‌‌های سیغان و کهمرد ولایت بامیان سرایت کرده است. این آفت که در جریان سال‌های گذشته، علیه آن به گونه‌ی موثر مجادله و کنترول صورت نگرفته بود، زیان‌های زیاد اقتصادی را به دهقانان این دو ولسوالی وارد کرده است. اما سه سال می‌شود که ریاست زراعت، هر ساله این کمپاین را در ولسوالی‌ کهمرد به گونه‌ی همه‌جانبه تطبیق می‌کند و نتیجه‌ی خوبی در پی داشته است.