چهارصد راس بز شیری به مالداران بادغیس توزیع شد

۲۳ ثور ۱۳۹۸
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بادغیس به همکاری دفتر «IRC»، چهارصد راس بز شیری را برای چهارصد تن از مالداران نیازمند این ولایت، توزیع کرده است.
این بزها که از نسل بزهای مصری و هندی اند، همراه با بزغاله‌های ‌شان توزیع شده‌اند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که مالداران در ولایت بادغیس در نتیجه‌ی خشکسالی سال گذشته خسارات زیادی را متقبل شده‌اند.