صادرات زراعتی گسترده می‌شود

سال ۱۳۹۷ از میان شمار زیادی از دست‌آوردها، با یک دست‌آورد کلان در بخش مرغداری پایان یافت: خودکفایی ۸۰ درصدی افغانستان در تولید گوشت مرغ. سال ۱۳۹۸ اما با برنامه‌هایی که روی دست وزارت زراعت است، مژده‌دهنده دست‌آوردهای بیش‌تری در این زمینه است، یکی هم این که صادرات دانه‌ی مرغ تولیدی افغانستان آغاز شد. وزارت زراعت، سرمایه‌گذاران را در بخش ساخت کارخانه‌های تولید دانه‌ی مرغ، کمک مالی و تخنیکی کرده است و این کمک‌ها باعث رشد کیفیت و کمیت تولید در این زمینه و آغاز صادرات شده است.
تولید بهتر و بیش‌تر، بدون صادرات دردی را نمی‌تواند درمان کند. به همین خاطر، در کنار این که نزدیک به تمام دانه‌ی مرغ مورد نیاز مرغداری‌های افغانستان از منابع تولیدی داخلی فراهم می‌شود، صادرات این تولید خوش‌کیفیت افغانستان به ترکمنستان آغاز شده است.
در واپسین خبر، معروف ظفر رییس اتحادیه‌ی ملی مرغداران افغانستان به هفته‌نامه‌ی دهقان گفته است: «برای اولین‌بار صادرات دانه‌ی مرغ را به ترکمنستان آغاز کردیم، دو محموله‌ای که فرستاده شده، حاوی بیش از ۶۰ تُن از مواد خوارکه مرغ می‌باشد. در آینده قراردادهای بزرگ را برای فروش و صادرات دانه مرغ امضا می‌کنیم.»
سال روان، با توجه به بارنده‌گی‌های کافی زمستان اخیر، سال پُرباری خواهد بود. به همین خاطر، تولیدکننده‌گان دانه‌ی مرغ نیز می‌توانند مواد بیش‌تری برای تولید دانه‌ی مرغ داشته باشند. مهم‌ترین مسأله در صادرات، چگونه‌گی کیفیت است. اگر صادرکننده‌گان بخواهند که مثل بازارهای روی جاده، محصولات به‌دردنخور و بدکیفیت را به جان خریداران بزنند، معنایش این است که تُف سربالا می‌کنند؛ یعنی درهای ورود خریداران را به روی خود می‌بندند.
خوش‌بختانه، تولیدکننده، دهقان و پروسس‌کننده‌ی افغان در آشنایی با بازارهای بین‌المللی، حالا به تولید با کیفیت بهتر باور دارد. دهقانان، تولیدکننده‌گان و پروسس‌کننده‌گان محصولات زراعتی افغانستان، بهتر است روی کیفیت محصولات بیش‌تر از پیش تمرکز کنند و برندی در بخش تولیدات‌شان بسازند. این کار باعث می‌شود که خریداران خارجی، منتظر رسیدن محصولات افغانستان بمانند، نه این که صادرکننده‌گان افغان چشم‌درد دنبال مشتری خارجی بگردند.
واقعیت در تولید دانه‌ی مرغ نیز همین است. تولیدکننده‌گان از منابع سرشار و متنوّع داخلی، به دنبال ساختن بهترین دانه‌ی مرغ بوده‌اند و همین باعث شده است که بازار فروش دانه‌ی مرغ خارجی در افغانستان سرد شود و تقاضا برای خرید دانه‌ی مرغ افغانی در خارج از کشور نیز به وجود بیاید.
تولید خوش‌کیفیت و بیش‌تر، باعث می‌شود که شناس‌نامه‌ی زراعتی افغانستان تغییر یابد. چند سال قبل، زراعت افغانستان با کشت و تولید تریاک شناخته می‌شد، اما حالا زعفران، جلغوزه، پسته و بادام نام‌های دیگر زراعت افغانستان در سطح جهان‌اند.
با توجه به برنامه‌های امسال وزارت زراعت، امیدهای زیادی به افزایش تولیدات زراعتی، باغداری و مالداری، بهبود پروسس و بسته‌بندی محصولات و افزایش میزان صادرات و کاهش واردات وجود دارد.
امسال که با صادرات دانه‌ی مرغ آغاز شده است، امیدواری‌های زیادی وجود دارد که با تولیدات و صادرات بیش‌تر از سال گذشته به پایان برسد و ظرفیت‌های پایدار برای رشد تولید و صادرات زراعتی بیش‌تر شود.