کار ساخت ۱۵۰ سبزخانه کوچک در بامیان به پایان رسید

۲۴ حمل ۱۳۹۸
کار ساخت یک‌صد و پنجاه باب سبزخانه کوچک توسط ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بامیان به همکاری سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد از طریق پرژه مصوونیت غذایی و معیشت خانواده‌ها، «HFLS»، در بامیان به پایان رسید.
این سبزخانه‌های کوچک به منظور بهبود معیشت خانواده‌ها، ایجاد تنوع و تهیه غذای سالم‌تر و حمایت از مصوونیت غذایی خانواده‌های روستایی در چهار ولسوالی بامیان ساخته شده است.
مستفیدشوندگان این سبزخانه‌ها زنان بی‌بضاعت و کم‌ زمین اند که از مصوونیت غذایی پایین‌تری برخوردار می‌باشند. به این زنان در باره‌ی چگونگی کار و فعالیت در سبزخانه‌ها برای سه روز آموزش نیز داده شده است. در این سبزخانه‌ها سبزیجات مختلف از جمله دو نوع بادرنگ سبزخانه‌یی، بادنجان رومی، ملی سرخک و مرچ کشت و تولید می‌شود.