سه جریب زمین در غور، باغ متراکم ساخته می‌شود

۲۲ حمل ۱۳۹۷
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، در نظر دارد تا سه جریب باغ متراکم از طریق پروژه ملی باغداری و مالداری در ولایت غور بسازد.
این باغ در شهر فیروزکوه به طور نمایشی احداث می‌شود. نهال‌ها برای احداث این باغ از ترکیه وارد شده است. قرار است در این باغ نهال‌های ناک و سیب غرس شود.
در یک جریب زمین شش‌صد تا هفت‌صد اصله نهال غرس می‌شود و این نهال‌ها در سال دوم حاصل می‌دهد.