۶۶ تُن خوراکه حیوانی به مالداران قلعه‌ذال توزیع می‌شود

۲۰ حوت ۱۳۹۷
روند توزیع بیش از ۶۶ متریک تُن خوراکه حیوانی برای ۶۶۳ تن از مالداران ولسوالی قلعه‌ذال ولایت کندز آغاز شد.
این مواد در حالی توزیع می‌شود که پیش از نیز ۷۱ متریک تُن خوراکه حیوانی به ۷۱۰ مالدار در این ولسوالی توزیع شده بود.