کمپاین نهال‌شانی بهاری در کاپیسا آغاز شد

۱۹ حوت ۱۳۹۷
کمپاین نهال‌شانی بهاری در ولایت کاپیسا، با غرس چند اصله نهال در صحن دانشگاه البیرونی توسط مقام‌های محلی این ولایت، رسماً آغاز شد.
در جریان کمپاین بهاری امسال، قرار است ده‌هزار و دوصد اصله نهال مثمر و غیرمثمر در سطح ولایت کاپیسا به منظور ایجاد فضای سبز، کاهش آلودگی هوا و بهبود وضعیت محیط زیست در ساحات مربوط به نهادهای دولتی، مساجد و مکاتب غرس گردد.
این نهال‌ها از طریق قوریه‌ی مربوط به ریاست زراعت ولایت کاپیسا تهیه و پرورش یافته است.