هفت‌ گل‌خانه در فراه به‌بهره‌برداری رسید

۲۲ دلو ۱۳۹۷
هفت‌ گل‌خانه کوچک در قریه برنگتوت ولسوالی پشت‌رود ولایت فراه به بهره‌برداری سپرده شد. این گل‌خانه‌ها از سوی ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت فراه به کمک پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی، «CBARD»، ساخته شده است.
قرار است کار ساخت هشت گل‌خانه دیگر نیز در همین قریه آغاز شود. این گل‌خانه به منظور بلند بردن سطح اقتصاد خانواده‌ها، فراهم‌سازی زمینه‌ی کار برای زنان، ترویج کشت و پرورش سبزیجات با ارزش، افزایش تولیدات سبزیجات و کنترول شرایط محیطی بهتر برای کشت سبزیجات احداث شده است
پیش از این۵۵ گلخانه‌ کوچک دیگر نیز در ولسوالی‌های پشت‌رود و خاک‌سفید این ولایت به بهره‌برداری سپرده شده بود.