آب‌ریزه «هموارسایی» در تخار به بهره‌برداری رسید

۲۰ دلو ۱۳۹۷
کار ساخت آب‌ریزه «هموارسایی» در ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار به پایان رسیده و به بهره‌برداری سپرده شد. کار ساخت این آب‌ریزه سال گذشته آغاز شده بود.
آب ریزه هموارسایی که ۸۵ هکتار زمین مساحت دارد، با هزینه شش‌میلیون و هفت‌صد هزار افغانی از کمک‌های بانک انکشاف آسیایی ساخته شده است.
از این آب‌ریزه که ۱۲هزار و ۶۰۰ خانواده مستفید می‌شوند، در آن حدود هشت‌ هکتار زمین برای غرس نهال‌ بادام، ده هکتار برای کشت رشقه وحشی، ده هکتار زمین برای کاشت تخم پسته، پنج هکتار برای غرس نهال توت، سه هکتار برای بید روسی و ده هکتار زمین برای کشت هنگ اختصاص یافته است.
هدف از ایجاد این آب‌ریزه، جلوگیری از سیلاب‌های ویران‌گر می‌باشد. این آب‌ریزه در حفظ و نگهداشت منابع طبیعی و هم‌چنین ایجاد فرصت‌های شغلی کمک می‌کند.