واردات مرغ و محصولات آن از ایران منع شد

۱۷ دلو ۱۳۹۷
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، به اساس اطلاعات موثق از نهادهای رسمی ایران و سازمان جهانی صحت حیوانی، واردات مرغ و محصولات آن را از ایران، به خاطر جلوگیری از شیوع آنفلونزای مرغی به افغانستان منع کرد.
پس از این که بر بنیاد اطلاعات سازمان دام‌پزشکی ایران و تأییدی سازمان جهانی صحت حیوانی «OIE» به تاریخ پنجم جنوری ۲۰۱۹ گزارش شد که در شمال ایران، بیماری آنفلوانزای مرغی نوع «H5N8» تثبیت شده است، نصیراحمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری هدایت داد تا به منظور حفاظت از صحت شهروندان، مصونیت فارم‌های مرغداری و واردات مرغ از ایران را تا اطلاع بعدی، منع شود.
با بررسی گزارش سازمان دامپزشکی ایران و تاییدی سازمان جهانی صحت حیوانی «OIE»، کمیته‌ی تخنیکی امراض «زونوز[بیماری‌های مشترک حیوان و انسان]» متشکل از نماینده‌گان وزارت‌های زراعت، آبیاری و مالداری، صحت عامه، داخله، دفاع ملی، اداره‌ی ملی حفاظت از محیط زیست، ریاست صحت محیطی شاروالی کابل، اتاق‌های تجارت، سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد «FAO» در جلسه‌ای فیصله کردند که برای جلوگیری از انتظار بیماری و تأمین صحت هم‌وطنان ما واردات مرغ و محصولات آن از ایران برابر با قانون صحت حیوانی و رهنمودها و طرزالعمل‌های سازمان جهانی صحت حیوانی «OIE» در واردات مرغ و محصولات آن از ایران برای ۲۱ روز قرنطین وضع شود و بعداً با در نظر داشت وضعیت بیماری در ایران، تصمیم ادامه یا رفع قرنطین گرفته شود
بر اساس این تصمیم، مرغ و محصولات آن که حالا در داخل ایران بارگیری شده، وارداتش به افغانستان ممنوع است.
سال گذشته از طریق پرنده‌گان مهاجر از خارج کشور بیماری آنفلوانزای مرغی وارد افغانستان شده بود که وزارت زراعت با پی‌گیری‌ها و تطبیق برنامه‌های جلوگیری کننده از گسترش این مرض، این بیماری خطرناک را به موقع مهار کرد و امسال نیز این وزارت می‌خواهد تا پیش‌تر از شیوع، آن را مهار کند.
قابل یادآوری است که وزارت زراعت پیش از این واردات مرغ‌های پیر را به افغانستان منع کرده بود. در یکی از سکتورهایی که افغانستان نزدیک به خودکفایی است، صنعت مرغداری است.