انجمن تولیدکننده‌گان جلغوزه در خوست ساخته شد

۲۲ جدی ۱۳۹۷
تولیدکننده‌گان جلغوزه در ولایت خوست به خاطر افزایش میزان حاصلات و هم‌آهنگی بیش‌تر، انجمنی را زیر نام تولیدکننده‌گان جلغوزه ایجاد کردند.
این انجمن به کمک برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت ساخته شده است.
حفیظ‌الله شاه‌نوری، رییس زراعت، آبیاری و مالداری ولایت خوست می‌گوید که ساختن انجمن، به این تولیدکننده‌گان کمک می‌کند که هم تولیدشان بیش‌تر شود و هم به بازار راه پیدا کنند.
با ساخت این انجمن، تولیدکننده‌گان جلغوزه در ولایت خوست هم‌آهنگ می‌شوند و در بازار از این راه، نیروی رقابت به میان می‌آید.
آقای شاه‌نوری می‌گوید که اداره‌ی زراعت و برنامه‌های مربوطش، با این انجمن، متعهد به همکاری است.
باید گفت که در ماه‌های اخیر، با ابتکار حکومت وحدت ملی، دهلیز هوایی میان افغانستان و چین ساخته شده و صدها متریک تن جلغوزه‌ی کشور به چین صادر شده است که تأثیر زیادی بر بیلانس تجارت کشور داشته است.