به ۷۵ زن مالدار در پنجشیر خوراکه حیوانی و وسایل حفظ‌الصحه توزیع شد

۱۸ جدی ۱۳۹۷
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت پنجشیر، به همکاری کیمته هالند برای افغانستان، برای هفتاد و پنج تن از زنان مالدار در ولسوالی عنابه این ولایت، خوراکه حیوانی و وسایل حفظ‌الصحه توزیع کرد.
مواد توزیع شده شامل یک‌هزار و پنج‌صد کیلوگرام خوراکه حیوانی «کانسنتریت»، شش‌هزار کیلوگرام دانه‌ مرغ، هفتاد و پنج کیت‌ حفظ‌الصحه و هفت‌و‌نیم لیتر ادویه پرازیت‌کش می‌شود.