ساختمان بخش تولید کود عضوی ریاست زراعت کندز به بهره‌برداری سپرده شد

۱۷ جدی ۱۳۹۷
ساختمان بخش تولید کود عضوی ولایت کندز، رسماً توسط مسوولان ریاست زراعت این ولایت و برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری به بهره‌برداری سپرده شد.
این ساختمان از طریق برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری ساخته و با تکنولوژی‌های جدید زراعتی به منظور تولید کود عضوی با کیفیت مجهز شده است. کود عضوی در این واحد تولیدی از طریق جمع‌آوری بقایای حیوانی و نباتی با استفاده از فعالیت‌های بیولوژیکی کرم‌های مخصوص تولید می‌شود.
کود عضوی‌ای که تولید می‌شود، مقوی است و استفاده از آن در زراعت باعث افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصد محصولات خواهد شد. گیاهان و درختان می‌توانند چندین سال از این کود تغذیه کنند. این کود فاقد مواد کیمیایی بوده و یکی از راه‌های موثر جهت جلوگیری از استفاده از کودهای کیمیایی است.