۲۳۰ کیلو گوشت فاسد شده‌ی گاو در نیمروز از بین برده شد

۱۶ جدی ۱۳۹۷

۲۳۰ کیلوگرام گوشت فاسد شده‌ی گاو، ۱۵ قوطی تخم سبزیجات و ده قوطی دوای بی‌کیفیت و تاریخ گذشته‌ی ضد آفت‌ها و بیماری‌های نباتی، از سوی کارمندان ریاست زراعت ولایت نیمروز جمع‌آوری و از بین برده شد.
این گوشت‌های فاسد شده از یک قصابی و دواهای نباتی نیز از دکّان‌های دوافروشی به‌ ست آمده و به آتش کشیده شد.