تولید زعفران در غور بیش از دو برابر شد

۱۳ قوس ۱۲۹۷
میزان تولید زعفران در ولایت غور، امسال در مقایسه با سال گذشته نزدیک به ۵۸ درصد افزایش یافته است.
ریاست زارعت ولایت غور می‌گوید که امسال ۱۹ کیلوگرام زعفران در این ولایت تولید شده در حالی که میزان تولید زعفران در سال گذشته به ۸ کیلوگرام رسیده بود.
کشت‌ زعفران در ولایت غور از سال ۱۳۹۲ به این طرف توسط وزارت زراعت ترویج یافته است. زعفران اکنون در ولسوالی‌های مختلف این ولایت از جمله ساغر، تولک، تیوره و فیروزکوه کشت می‌شود.