ترویج روش‌های نو کشت‌وکار: در ۱۳۲ جریب زمین در بلخ، گندم به صورت قطاری کشت شد

۱۳ قوس ۱۳۹۷
وزارت زراعت به سرعت تلاش می‌کند تا زمینه‌های آشنایی و استفاده از تکنولوژی‌ها و روش‌های جدید زراعت را به دهقانان کشور فراهم بسازد. در ادامه‌ی تلاش‌های این وزارت برای ترویج کشت قطاری گندم، ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بلخ در همکاری با مؤسسات ۱۳۲ قطعه‌ی کاشت گندم به سیستم خطی را در ۱۳۲ جریب زمین تطبیق کرد.
محمدسالم ساعی، رییس زراعت ولایت بلخ می‌گوید که ساحات انتخاب شده «لیزر لیولینگ» گردیده، گندم بذری، کود کیمیایی و‌ مصارف مدیریت مزرعه نیز برای دهقانان صاحب این مزرعه‌ها پرداخته شده است
او می‌گوید که هزینه‌ی ساخت هر قطعه، به ۱۵ هزار افغانی می‌رسد.
آقای ساعی برای تشویق دهقانان در زمینه‌ی کاربرد روش‌های جدید کشت‌وکار، در جریان توزیع گندم و کود کیمایی به دهقانان، روی فواید کشت خطی گندم و بلند رفتن سطح تولید این غله، با تطبیق شیوه‌های نوین کشت سخن گفت.
دهقانان استفاده کننده از این کمک‌ها، با ابراز خرسندی وعده سپردند تا در سال بعد بدون همکاری اقتصادی ریاست زراعت، خودشان در ایجاد قطعات کاشت گندم به سیستم قطاری اقدام کنند.