یک شبکه آبیاری در پروان به بهره‌برداری رسید

۱۲ قوس ۱۳۹۷
یک شبکه آبیاری که با هزینه‌ی ۶.۴ میلیون افغانی بازسازی شده، در ولایت پروان به بهره‌برداری سپرده شد.
عبدالوهاب خیرزاد رییس اداره زراعت ولایت پروان می‌گوید این شبکه آبیاری ۱۰۵۰ متر طول دارد و به صورت اساسی بازسازی شده است.
با بازسازی این شبکه، ۲۲۰ خانواده از آن مستفید می‌شوند. هم‌چنین بازسازی این شبکه در کاهش ضایعات آب، افزایش حاصلات زراعتی در پروان کمک می‌کند.