راه‌اندازی ورکشاپی برای زعفران‌کاران در دایکندی

۱۴ عقرب ۱۳۹۷
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت دایکندی، ورکشاپ یک روزه‌ی را در باره‌ی چگونگی برداشت و پروسس زعفران برای ۲۳ تن از زعفران‌کاران زن و مرد در این ولایت برگزار کرد.
سید عبدالواحد فیروزی رییس زراعت دایکندی، در آغاز این ورکشاپ گفت که چیدن گل، جدا کردن تارهای زعفران از گل، خشک و ذخیره کردن زعفران، از کارهای عمده‌ی برای تولید زعفران به شمار می‌روند. او گفت هرگاه زمین‌های حاصل‌خیز وجود داشته باشد و پیازهای باکیفیت کشت شود و عملیات زراعتی به خوبی صورت گیرد، حاصل خوبی هم به‌دست بیاید، اما اگر برداشت و پروسس درست نشود، در آن صورت تمام زحمت‌ها از بین می‌رود و محصول به قیمت مناسب به فروش نمی‌رسد.
رییس زراعت دایکندی تاکید کرد که فعالیت‌های پس از برداشت بالای کیفیت زعفران تاثیر زیاد دارد.
در این ورکشاپ چیدن گل، جدا و خشک کردن گل به شکل عملی به شرکت‌کنندگان این ورکشاپ آموزش داده شد.