با حضور معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت در فلیپین: پروژه‌ی زنجیره‌ی ارزش باغداری از سوی بانک انکشافی منظور شد

۱۸ میزان ۱۳۹۷
حشمت‌الله غفوری، معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، در سفری به فلیپین، در چندین نشست که از سوی بانک انکشاف آسیایی شرکت کرد.
آقای غفوری در کنار حضور در نشست انجمن آب آسیا که نماینده‌گان همه‌ی کشورهای آسیایی و شماری از کشورهای دیگر جهان راه‌اندازی شده بود، به نماینده‌گی از حکومت و وزارت زراعت افغانستان اشتراک کرده بود.
این نشست به خاطر تبادل نظر نماینده‌گان کشورها، سکتور خصوصی و کمپنی‌ها در مورد چگونه‌گی آبیاری بود. طرف‌ها در این نشست، تکنولوژی‌ها و تجربه‌هایی را که در آبیاری مؤثر داشتند، با هم‌دیگر در میان گذاشتند.
هم‌چنان آقای غفوری در این سفر با خانم دونیت والتن رییس بانک انکشاف آسیایی برای آسیای جنوبی و آسیای میانه نیز ملاقات کرده و دست‌آوردهای خوبی،‌ از جمله منظوری پروژه‌ی «زنجیره‌ی ارزش باغداری» و تعهد افزایش ۷۵ میلیون دالری بودجه‌ی این پروژه در سال ۲۰۲۱ بوده است.
دونیت والتن، رییس بانک انکشاف آسیایی در مرکز و جنوب آسیا از تطبیق به موقع پروژه‌های تحت تمویل این بانک در وزارت زراعت به ستایش یاد کرد و تعهد به ادامه‌ی همکاری با این وزارت سپرد.
آقای غفوری می‌گوید: «در دیدار با رییس بانک انکشاف آسیایی در مرکز و جنوب آسیا و متخصصان، در دفتر مرکزی این بانک، «زنجیره‌ی ارزش باغداری» از طرف بانک آسیایی منظور شد و به زودی به تاریخ ۳۰ اکتوبر امسال از طرف هیأت رهبری بانک آسیایی مرکزی هم منظور می‌شود
هم‌چنان در این نشست تفاهم شده است که در سال ۲۰۲۱، بانک انکشاف آسیایی به پروژه‌ی زنجیره‌ی ارزش باغداری، ۷۵ میلیون دالر اضافی می‌دهد.
به قول معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت، در این نشست، روی تمام پروژه‌هایی که بانک انکشافی آسیایی تمویل می‌کند، بحث شده و نیز تأکید روی آغاز کار پروژه‌ی آبیاری ارغنداب، از دیگر بخش‌های این نشست بوده است.