۴۰ تن از دهقانان سبزی‌کار در مورد مراحل پس از برداشت و بازاریابی سبزیجات آموزش دیدند

۱۸ میزان ۱۳۹۷
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت هرات از طریق برنامه حمایت از اولویت ملی دوم «SNaPP2» ورکشاپ آموزشی یک روزه‌ی «مراحل پس از برداشت و بازاریابی سبزیجات» را برای ۴۰ از دهقانان سبزی‌کار ولسوالی‌های انجیل و گذره برگزار کرد.
این دهقانان قبلاً از طریق برنامه‌ی حمایت از اولویت ملی دوم، تخم‌های اصلاح شده، کود کیمیایی و مشورت‌های تخنیکی را دریافت کرده و با شرکت صنعتی «خوبان» قرارداد زراعتی جهت فروش محصولات‌شان نیز امضاء کرده بودند.