وزیر زراعت چند پروژه انکشافی را در لوگر به بهره‌برداری سپرد

۱۷ میزان ۱۳۹۷
در ادامه‌ی سفرهای ولایتی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، این بار نصیراحمد درانی برای افتتاح چندین پروژه به ولایت لوگر رفت.
ساختمان مجتمع اداری ریاست زراعت لوگر، سه شبکه‌ی آبیاری و یک گدام گندم در آن ولایت، پروژه‌هایی بود که امروز توسط وزارت زراعت به بهره‌برداری سپرده شد. وزارت زراعت برای تطبیق این پروژه‌ها، ۶۶ میلیون افغانی هزینه کرده است.
وزیر زراعت در این سفر برای بهبود کشت‌وکار دهقانان لوگر، روند توزیع ۴۰۰ متریک تن کود یوریا و ۲۰۰ متریک تن تخم اصلاح‌شده را به آنان آغاز بخشید.
این مقدار کود و تخم اصلاح‌شده را وزارت زراعت با هزینه کردن ۲۲ میلیون افغانی برای دهقانان این ولایت فراهم کرده است.
نصیراحمد درانی در این سفر هم‌چنان به بانوان لوگری برنامه‌ی وزارت زراعت، به هدف ساخت ۲۵۰ فارم مرغداری خانه‌گی و توزیع یک‌هزار باغچه‌ی خانه‌گی را در حمایت از رشد اقتصاد بانوان اعلام کرد.
هم‌چنان قرار است وزارت زراعت ۳۰۰ ذخیره‌خانه‌ی پیاز و کچالو را در این ولایت بسازد.
باید گفت که وزارت زراعت برنامه دارد تا در این ولایت دو سردخانه‌ای که هر کدام ظرفیت ۵۰۰ تنی داشته باشند را در این ولایت بسازد.
وزیر زراعت در این سفر، در کنار افتتاح پروژه‌ها با مسوولان و نماینده‌گان و بزرگان دهقانان دیدار و در یک نشست عمومی برای شنیدن مشکلات مردم، اشتراک و سخنرانی کرد.
محمدانور اسحق‌زوی والی لوگر در دیدار با وزیر زراعت در کنار طرح مشکلات و پیشنهاد طرح‌هایش، هم‌چنان گفت که پروژه‌های وزارت زراعت در این ولایت نیز خیلی مؤثر بوده است.
هم‌چنان حسیب‌الله ستانکزی رییس شورای ولایتی لوگر، خشک‌سالی را از مشکلات سکتور زراعت در این ولایت دانست و به تطبیق پروژه‌های آبیاری، برای جلوگیری از آسیب‌های خشک‌سالی تأکید کرد.
در عین حال داکتر عبدالولی وکیل، معاون شورای ولایتی لوگر نیز از کارکردهای وزیر زراعت ستایش کرد و گفت که آقای درانی در دوره‌ی رهبری‌اش در وزارت احیا و انکشاف دهات نیز کارهای خوبی کرده بود.


او هم‌چنان گفت که در بخش باغداری نیاز به ساخت شبکه‌های آبیاری و در بخش توسعه‌ی مالداری، به ساخت فابریکه‌های پروسس شیر و لبنیات در این ولایت نیاز است. آقای وکیل به متوازن بودن تطبیق پروژه‌ها میان ولسوالی‌ها تأکید ورزید.
هم‌چنان دهقانان در دیدار با آقای درانی، به طرح مشکلات و ارایه‌ی پیشنهادهای‌شان پرداختند.
حاجی شاه ولی یکی از دهقانان و مالداران پیش‌قدم در همایشی در حضور وزیر زراعت گفت: «ایجاد فابریکه پروسس لبنیات، از نیازهای ما است. شیر در لوگر زیاد تولید می‌شود، ماست کافی وجود دارد، ولی مرکزهای پروسس لبنیات کم اند و پاسخگوی نیازهای ما نیستند.»
او گفت که میوه تازه‌ی باغداران این ولایت فاسد می‌شود، ولی سردخانه وجود ندارد. این دهقان پیش‌تاز گفت: «ما از کارهای وزیر زراعت قدردانی می‌کنیم و خواهان تطبیق پروژه‌های زیربنایی در لوگر هستیم.»