ادامه‌ی سفرهای ولایتی: وزیر زراعت برای افتتاح چندین پروژه‌ی زیربنایی زراعتی به لوگر رفت

۱۷ میزان ۱۳۹۷
در ادامه‌ی برنامه‌ی سفرهای ولایتی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، این بار نصیراحمد درانی برای افتتاح چندین پروژه به ولایت لوگر رفت.
آقای درانی در این سفر چندین پروژه‌ی آبیاری و ساختمانی را افتتاح کرد و روند توزیع گندم اصلاح شده و کود کیمایی را به دهقانان این ولایت گشایش داد.
وزیر زراعت هم‌چنان برنامه‌های آینده‌ی وزارت زراعت برای تقویت اقتصاد خانم‌های بی‌بضاعت از جمله ایجاد باغچه‌های خانه‌گی و توزیع بسته‌های مرغداری را برای تقویت اقتصاد آنان، اعلام خواهد کرد.