به ۴۵ مالدار در هرات تخم شبدر و کود توزیع شد

۲۱ سنبله ۱۳۹۷
به شماری از مالداران در ولایت هرات، تخم شبدر و کود کیمیایی توزیع شد تا آن را کشت کنند و حیوانات‌شان را پرورش بدهند.
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت هرات می‌گوید به خاطر این که تغذیه مناسب روی صحت، بازدهی و باروری حیوانات تاثیر چشم‌گیری دارد و اکثر مالداران دانش و منابع کافی برای تغذیه‌ی مناسب حیوانات‌شان را ندارند، هر سال زیان‌های مالی ناشی از ضعف تغذیه‌ی حیوانات‌شان را تجربه می‌کنند.
برنامه‌ی حمایت از اولویت ملی دوم «SNaPP2» وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ولسوالی کرخ ولایت هرات برای تامین منابع غذایی و بهبود تغذیه‌ی حیوانات، به ۴۵ مالدار، ۴۵ جریب زمین را در قالب سه مکتب مزرعه دهقان، تحت پوشش قرار داده است.
این برنامه‌ی وزارت زراعت، برای این مالداران ۲۷۰ کیلو گرام تخم شبدر کابلی و یک هزار و ۱۲۵ کیلو گرام کود کیمیایی «DAP» از طرف این برنامه توزیع شده است. این مالداران تخم‌های یاد شده را در ۴۵ جریب زمین کشت کرده و از علف آن، حیوانات‌شان را تغذیه می‌کنند.
هدف از این برنامه، تأمین منابع خوراکی برای حیوانات و آموزش مالداران در بخش ذخیره‌سازی مناسب علف، تهیه «سایلج» و تغذیه مناسب است.