ششمین جلسه بورد رشد زراعت در ویانا برگزار شد

۲۱ سنبله ۱۳۹۷
ششمین جلسه بورد پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در شهر ویانای اتریش برگزار شد.
در این جلسه دست‌آوردها و چالش‌های پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی طی نه ماه گذشته از سوی همایون میلاد رییس این پروژه با همکاران ملی و بین‌المللی وزارت زراعت به میان گذاشته شد.
هم‌چنین در این جلسه روی راهکارهای جدید از جمله دسترسی مستفیدشوندگان پروژه به خدمات قرضه‌های کوچک، فعالیت‌های جدید زراعتی و پاسخگویی به آسیب‌های خشک‌سالی و برنامه‌های آینده توافق شد.
در جلسه بورد پروژه رشد زراعت و انکشافی روستایی، اداره‌ی مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، UNODC نیز که مسوولیت نظارت از فعالیت‌های پروژه را به عهده دارد، نتیجه سروی و مطالعات‌اش را به اشتراک گذاشت.
نتایج این سروی و مطالعات نشان‌دهنده کاهش قابل ملاحظه‌ کشت مواد مخدر در ساحات تحت پوشش پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی می‌باشد.
در ششمین جلسه بورد پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی، حمدالله همدرد سرپرست معینیت تخنیکی، احمدجاوید قایم معین پالیسی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، ناپلیون ناورو معاون برنامه‌ی انکشافی سازمان ملل متحد و هم‌چنین نمایندگانی از اداره تنفیذ قانون و مواد مخدر ایالات متحده امریکا و UNODC نیز حضور داشتند.