تعهد جامعه‌ی جهانی برای حمایت از ریشه‌کن کردن طاعون نشخوارکننده‌گان کوچک

۲۱ سنبله ۱۳۹۷

 به روزهای ششم و هفتم سپتامبر، نشست وزیران زراعت و مالداری کشورهای مختلف در بروکسل، پایتخت بلجیم برگزار شد. به نماینده‌گی از افغانستان، حمدالله همدرد معین تخنیکی و مسلکی این وزارت، در این نشست اشتراک کرده بود. این نشست به هم‌آهنگی با سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد «FAO» سازمان بین‌المللی بهداشت مالداری یا «OiE» برگزار شده بود و وزیران زراعت کشورهای مختلف در آن شرکت کرده بودند. حمدالله همدرد معین تخنیکی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان در این نشست در پیوند به برنامه‌های وزارت زراعت برای صحت مالداری سخن گفت. آقای همدرد یادآور شد که وزارت زراعت با برنامه‌هایش به ریشه‌کن کردن بیماری طاعون نشخوارکننده‌گان کوچک متعهد است، اما چون خشک‌سالی آسیب زیادی را متوجه مالداری در افغانستان کرده است، این وزارت نیاز به همکاری بیش‌تر جامعه‌ی جهانی در حفاظت از صحت حیوانات دارد. جامعه‌ی جهانی در پاسخ به این درخواست وزارت زراعت، تعهد به همکاری در این زمینه کردند که بعداً جزییات آن را اعلان خواهند کرد.