یک کانال آبیاری در رستاق به بهره‌برداری رسید

۲۱ سنبله ۱۳۹۷
کانال آبیاری قریه «سر رستاق» ولسوالی رستاق ولایت تخار، رسماً مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
این کانال که ۱۰۳ متر طول دارد، ۵۰۰ جریب زمین زراعتی را تحت پوشش آبیاری قرار می‌دهد.
کانال آبیاری قریه «سر رستاق» توسط «GIZ Sidep» به همکاری ریاست زراعت ولایت تخار اعمار شده است.
در جریان اعمال این کانال، برای بیست تن به مدت سه ماه زمینه کار مساعد شده بود.