کار یک پروژه آبیاری در غور آغاز شد

۱۴ اسد ۱۳۹۷
کار ساخت یک شبکه‌ی آبیاری در ولسوالی لعل‌وسرجنگل ولایت غور با گذاشتن سنگ تهداب آن رسماً آغاز شد.
پروژه آبیاری سوپرپسیج وترناب که در قریه دنکک سیدان ولسوالی لعل و سرجنگل قرار دارد، دو سال قبل توسط ریاست زراعت و آبیاری ولایت غور سروی شده بود.
این پروژه با یک شرکت ساختمانی قرارداد شده و قرار است با ساخت آن ۴۶ هکتار زمین زراعتی تحت آبیاری قرار گرفته و ۸۰ خانواده از آن مستفید شوند.
ساخت این شبکه‌ی آبیاری دو میلیون و ۳۹۸ هزار و ۳۵۵ افغانی هزینه خواهد برد.